Płyn OUTDOOR SEPT dezynfekcja przy użyciu chloru

* Cena za 1 szt.   21,53

szt +
Płyn dezynfekujący na bazie chloru działający bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Przeznaczony do dezynfekcji terenów zewnętrznych; chodników, dróg, przystanków, poręczy w miejscach publicznych, koszy na śmieci, kontenerów na odpady itp. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni m.in. w magazynach, szatniach np. posadzek, ścian, podłóg, systemów klimatyzacyjnych, pojemników na odpady, itp.

Pojemność: 5l

NR POZWOLENIA: 0538/TP/202  WYDANEGO PRZEZ PREZESA URPL

 
Do stosowanie w placówkach użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia, szpitalach, przychodniach lekarskich i weterynaryjnych, w przemyśle spożywczym (powierzchnie mające jak i nie mające kontaktu z żywnością), zakładach pracy i gospodarstwach domowych. Dla użytkownika powszechnego i profesjonalnego przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej. Powierzchnie mające kontakt z żywnością wymagają spłukania wodą.

Produkt stabilizowany, gotowy do użycia.
 

 PRZYKŁADOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA: 

save 24 restauracje save 24 szpitale save 24 biura save 24 hotele OUTDOOR SEPT - deznfekcja znaków - podchloryn sodu save 24 hotele save 24 administracjapubliczna save 24 administracjapubliczna save 24 administracjapubliczna save 24 administracjapubliczna save 24 administracjapubliczna save 24 administracjapubliczna save 24 administracjapubliczna save 24 administracjapubliczna save 24 administracjapubliczna

Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji.